Monday, 11 January 2010

Pengenalan kepada Aromatik daripada PetroleumMuat turun Slide Kuliah (Download Lecture Slides)***********************************************************


Setelah membincangkan pengeluaran dan tindakbalas berkaitan naftena (sikloalkana), dalam topik lepas, kini kita berpeluang membincangkan tentang pengeluaran sebatian aromatik daripada petroleum pula. Topik ini sangat penting kerana sebatian aromatik bukan sahaja mempunyai nilai pemintaan yang tinggi malah hasil atau produk berasaskan aromatik juga pelbagai. Dalam revolusi industri khususnya, sebatian aromatik sangat diperlukan dalam pelbagai lapangan seperti penyediaan bahan polimer, pelarut, bahan pemula, dan lain-lain lagi.


Topik ini menjurus kepada pengenalan awal sebatian aromatik daripada petroleum. Sifat dan kaedah pengeluaran bahan juga dibincangkan sebagai satu pengenalan kepada sebatian ini. (nota*)


Diharapkan ini dapat memberikan masukan awal sebelum proses tindakbalas selanjutnya dibincangkan kemudian.

No comments:

Post a Comment